h2 truyện đọc online

h2 truyện hay

 
 

Phát hành sách "100 Giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến" (Tập 1) - Vanhoavietbooks

17/04/2018 - 02:21
Phát hành sách "100 Giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến" (Tập 1) - Vanhoavietbooks

Phát hành sách "100 Giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến" (Tập 1) - Vanhoavietbooks

Mỗi tập sách sẽ viết nên câu chuyện của 100 Giáo sư tiêu biểu, có nhiều cống hiến trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quý báu cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học nước nhà. Những con người đã trọn đời cống hiến vì sự phát triển của khoa học – công nghệ Việt Nam xưa và nay!

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Lưu ý : Thông tin email mang tính xác định. Nội dung bình luận không có ác ý, không vi phạm các điểu khoản sử dụng.