h2 truyện đọc online

h2 truyện hay

Chính Sác Bảo Mật Thông Tin
 

Chính sách bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng của dịch vụ của chúng tôi. Vanhoavietbooks cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm duy trì, cải tiến chất lượng dịch vụ, bảo vệ dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Cụ thể:

  • Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng;

  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ

  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm luật xuất bản, bản quyền và những vấn đề liên quan văn hóa, thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

Cam kết về thông tin cá nhân
Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân, số điện thoại cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác trừ khi liên quan đến lý do pháp lý hoặc có sự đồng ý của quý khách. Do đó, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp theo đúng các quy định trong các bộ luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các thay đổi liên quan
Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi phù hợp giai đoạn.
Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để bảo mật thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên bên cạnh đó, bạn cần phải giữ bí mật thông tin của mình, tránh trao đổi cho bên thứ ba nào khác để không bị rò rỉ thông tin. Khi sử dụng máy tính, di động với nhiều người, vui lòng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần đăng nhập.